ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-CH.LO.E.

Συντονιστής Εταίρος: ΙΡΙΣ ΕΠΕ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι  σαράντα (40) επωφελούμενοι πρέπει να είναι:

Α) Μακροχρόνια Άνεργοι, άνω των 45 ετών, με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν απασχοληθεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

ή

Β) Άνεργοι ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενοι από φτώχεια

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο (από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) όριο της φτώχειας στην Ελλάδα.

 

Γ) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες)  και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή. Για τη συγκεκριμένη ομάδα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Οι ωφελούμενοι/ες του Σχεδίου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση συμμετοχής

2.    Πρόσφατη φωτογραφία

3.    Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

4.    Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει.

5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.    Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7.    Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους.

8.    Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης (αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση)

9.    Αντίγραφα τίτλων σπουδών

10. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον ακόλουθο φορέα:

ΙΡΙΣ ΕΠΕ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Αγ.Δημήτριος-Κεχριώνας, 28200 Ληξούρι Κεφαλονιάς

Τηλ./fax: 2671094254 Υπεύθυνη: Μοσχοπούλου  Έλενα

e-mail: iris2@otenet.gr


Η Υποβολή των αιτήσεων έχει λήξει.

 

Πληροφορίες:

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-CH.LO.E

Αγ.Δημήτριος-Κεχριώνας, 28200 Ληξούρι Κεφαλονιάς

Τηλ./fax:2671094254 e-mail: iris2@otenet.gr

http://www.chloe-cephalonia.gr/

ΔΟΜΕΣ
ΕΔΡΑ
Αντιπλοιάρχου Π. Βλαχάκου 38-40 Πειραιάς, Τ.Κ. 185 45
210 4619565
ΠΑΤΡΑ
Ευμήλου 7, Παραλία Πατρών
2610 221492
ΠΑΤΡΑ
Νικοπόλεως 1, Ταραμπούρα
2610 221492
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
21ης Φεβρουαρίου 11, 45221
26516 07372
ΑΙΓΙΟ
Σολωμού 24 & Ρούβαλη 2
26910 22235
ΑΓΡΙΝΙΟ
Καλυβίων 57, 30100
26410 44118
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Ληξούρι - Κεχριώνας, 28200
26710 94254
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Αργοστόλι – Κων. Καραμανλή 8 & Αμπατιέλου, 28100
2671 306771