Ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή αλλιώς General Data Protection Regulation | GDPR | έχει αναθεωρήσει το πώς οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα δεδομένα.  Παρακάτω θα εξηγήσουμε τη σημαίνει αυτή η αλλαγή για εσάς.

Ας ξεκινήσουμε με μία μικρή εισαγωγή.

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση | Ε.Ε. (European Union | E.U.) καλύπτεται πλέον απ’ το πέπλο των ισχυρότερων κανονισμός περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.  Η από κοινού συμφωνηθείσα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου το 2018. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εκσυγχρονίσει τους νόμους που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Πριν από την εφαρμογή του GDPR οι προηγούμενοι κανονισμοί ανά την Ευρώπη δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Οι τότε κανονισμοί δυσκολευόντουσαν να συμβαδίσουν με τις ραγδαίες αλλαγές της τεχνολογίας.

Ο GDPR θα αλλάξει το πώς οι επιχειρήσεις και οι φορείς του δημοσίου τομέα μπορούν να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Ακόμη, ενισχύει τα ατομικά δικαιώματα υπό την έννοια ότι έχει αποκτηθεί περισσότερος έλεγχος στα προσωπικά δεδομένα.

Τι ακριβώς είναι ο GDPR;

Ο GDPR είναι η νέα δομή | Framework | της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union) που αφορά τους νόμους περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αντικαθιστά τους προηγούμενους κανονισμούς.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε. για τον GDPR αναφέρεται ότι ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχεδιάστηκε ούτως ώστε να ‘εναρμονίσει’ τους νόμους που ενασχολούνται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ανά την Ευρώπη.

Επίσης, έχει ως σκοπό να παρέχει μία ανώτερη ασφάλεια και περισσότερα δικαιώματα στους πολίτες. Εντός του GDPR υπάρχουν μεγάλες αλλαγές για το κοινό και για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και νέα πρότυπα πού εξηγούν πως θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες.

Ύστερα από 4, ίσως και περισσότερα, χρόνια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, ο GDPR έγινε αποδεκτός τόσο από την Ευρωπαϊκή Βουλή, όσο και από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο, τον Απρίλιο του 2016. Ο βασικός κανονισμός και η οδηγία δημοσιεύτηκαν στο τέλος εκείνου του μήνα.

Μετά τη δημοσίευση του GDPR στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Ε.Ε. το Μάιο του 2016, ο GDPR θα τεθεί σε ισχύ το Μάιο του 2018. Το διάστημα των 2 ετών έδωσε στις επιχειρήσεις και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα που τον αφορά, ο κανονισμός την ευκαιρία  να προετοιμαστούν για τις αλλαγές.

Εσείς κατά πόσο είστε σίγουροι ότι έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τον GDPR; Εάν έχετε αμφιβολίες ή αν δεν γνωρίζετε αν τα έχετε καταφέρει μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη 3CP.