Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Business Plan ή Business Model;

Το business plan αποτελεί το πλάνο για μια επιχείρηση ωστε να φτάσει στην αποκτήση εσόδων και κερδών και περιλαμβάνει τα περιεχόμενα και τις λειτουργίες της επιχείρησης καθώς επίσης τα έσοδα και τα έξοδα της.

Για την κατάρτιση ενός τέτοιου σχεδίου χρειάζονται συνεργάτες με βαθιά γνώση των επιχειρήσεων, ουσιαστικές γνώσεις και το ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. Η 3cp μπορεί να εργάστει αναλαμβάνοντας την ευθύνη να  συμβουλεύει και να υποστηρίζει, χρησιμοποιώντας μια συμβουλευτική προσέγγιση ώστε ένας ιδιοκτήτης να φθάσει και να ξεπεράσει τους στρατηγικούς του στόχους και να αναπτύξει την επιχείρησή του.

Στις προτεραιότητές μας η καθιέρωση ισχυρών και επιτυχημένων  επιχειρηματικών σχέσεων με τον πελάτη για να εξασφαλίσουμε την εμπιστευτική φροντίδα και την τελειότητα των υπηρεσιών.

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρη κατάρτιση του Business Model που εφαρμόζεται/θα εφαρμοστεί από την επιχείρηση σας, ανάλυση υπάρχουσας καθώς και επιθυμητής κατάστασης, ανάλυση SWOT (δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες επέκτασης καθώς και «απειλές» του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης) καθώς και διάφορα άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα εργαλεία.

Οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και τα Επενδυτικά Προγράμματα από την ΕΕ για υλοποίηση έργων, είναι μια πρόκληση για το γραφείο μας.

Τρέξτε την επιχείρησή σας καθώς την επανεφευρίσκετε!

Η 3cp προσφέρει:

Παρακολούθηση Επενδύσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου για την επιτυχή ολοκλήρωση και αποπληρωμή του έργου

Διαρκής προγραμματισμός

Εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων μέσω αναπτυξιακών και χρηματοπιστωτικών προγραμμάτων

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση επενδύσεων και σύνταξη επενδυτικών σχεδίων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός, EU)

Είστε Έτοιμοι;

Ήρθε η ώρα να θέσετε υψηλότερους στόχους για την επιχείρηση σας με τα νέα προγράμματα.

Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας!